Halaman

    Social Items

Soar là gì

SOAR( viết tắt của Security Orchestration, Automation và Response) là một giải pháp cho phép một tổ chức thu thập dữ liệu về các mối đe dọa bảo mật từ nhiều nguồn và chống lại các cuộc tấn công bảo mật cấp thấp mà không cần sự ra lệnh và trợ giúp của con người thông qua các chương trình và phần mềm tương thích. Mục tiêu của việc sử dụng SOAR là cải thiện hiệu quả của các hoạt động bảo mật vật lý và kỹ thuật số. Thuật ngữ SOAR được đặt bởi công ty nghiên cứu Gartner, được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ giúp xác định, ưu tiên, tiêu chuẩn hóa và tự động hóa các chức năng ứng phó sự cố .

3 chức năng quan trọng nhất của công nghệ SOAR

  • Quản lý mối nguy hiểm và lỗ hổng: Những công nghệ này hỗ trợ khắc phục các lỗ hổng, nó cung cấp quy trình làm việc, báo cáo sự cố, lỗ hổng đầy đủ, chính xác.
  • Phản ứng trước các sự cố bảo mật: Các công nghệ này hỗ trợ cách tổ chức, kế hoạch quản lý, theo dõi và điều phối hoạt động bảo vệ khi có sự cố bảo mật.
  • Tự động hóa hoạt động bảo mật: Những công nghệ này hỗ trợ tự động hóa và sắp xếp các quy trình công việc, thực thi hoạt động bảo vệ và báo cáo đầy đủ.

Thông tin bảo mật và quản lý sự kiện(SIEM) và SOAR đều tổng hợp dữ liệu liên quan từ nhiều nguồn, thường thì các dịch vụ SOAR sẽ tích hợp với nhiều ứng dụng trong và ngoài. Ngày nay, nhiều công ty sử dụng dịch vụ SOAR để tăng cường sức mạnh của SIEM nội bộ. Trong tương lai, dự kiến ​​các nhà cung cấp SIEM sẽ bổ sung thêm các dịch vụ SOAR, thị trường của hai dòng sản phẩm này sẽ hợp nhất. Các nhà cung cấp các dịch vụ SOAR nổi tiếng và uy tín như LogRardi, Rapid7 và Cybersponse.

SOAR là gì? Vai trò quan trọng của SOAR

Soar là gì

SOAR( viết tắt của Security Orchestration, Automation và Response) là một giải pháp cho phép một tổ chức thu thập dữ liệu về các mối đe dọa bảo mật từ nhiều nguồn và chống lại các cuộc tấn công bảo mật cấp thấp mà không cần sự ra lệnh và trợ giúp của con người thông qua các chương trình và phần mềm tương thích. Mục tiêu của việc sử dụng SOAR là cải thiện hiệu quả của các hoạt động bảo mật vật lý và kỹ thuật số. Thuật ngữ SOAR được đặt bởi công ty nghiên cứu Gartner, được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ giúp xác định, ưu tiên, tiêu chuẩn hóa và tự động hóa các chức năng ứng phó sự cố .

3 chức năng quan trọng nhất của công nghệ SOAR

  • Quản lý mối nguy hiểm và lỗ hổng: Những công nghệ này hỗ trợ khắc phục các lỗ hổng, nó cung cấp quy trình làm việc, báo cáo sự cố, lỗ hổng đầy đủ, chính xác.
  • Phản ứng trước các sự cố bảo mật: Các công nghệ này hỗ trợ cách tổ chức, kế hoạch quản lý, theo dõi và điều phối hoạt động bảo vệ khi có sự cố bảo mật.
  • Tự động hóa hoạt động bảo mật: Những công nghệ này hỗ trợ tự động hóa và sắp xếp các quy trình công việc, thực thi hoạt động bảo vệ và báo cáo đầy đủ.

Thông tin bảo mật và quản lý sự kiện(SIEM) và SOAR đều tổng hợp dữ liệu liên quan từ nhiều nguồn, thường thì các dịch vụ SOAR sẽ tích hợp với nhiều ứng dụng trong và ngoài. Ngày nay, nhiều công ty sử dụng dịch vụ SOAR để tăng cường sức mạnh của SIEM nội bộ. Trong tương lai, dự kiến ​​các nhà cung cấp SIEM sẽ bổ sung thêm các dịch vụ SOAR, thị trường của hai dòng sản phẩm này sẽ hợp nhất. Các nhà cung cấp các dịch vụ SOAR nổi tiếng và uy tín như LogRardi, Rapid7 và Cybersponse.