Halaman

    Social Items

Menu Hierarchical là gì?

Menu Hierarchical là gì?

Menu Hierarchical(Menu phân cấp) là sự sắp xếp nhiều cấp các tùy chọn, được tổ chức để cho phép người dùng tìm thông tin, công cụ hoặc chức năng một cách dễ dàng hơn.

Một hệ thống menu phân cấp là một cấu trúc tổ chức trong đó các mục được xếp hạng theo mức độ quan trọng. Hầu hết các menu được sử dụng trong các ứng dụng máy tính là phân cấp.

Ví dụ về Hierarchical Menu

Trong Internet Explorer, các tùy chọn menu cấp cao nhất là: File, Edit, View, Favorites và Tools. Trong Tools thì Internet Options là cấp độ thứ cấp. Trong Internet Options, còn có các tùy chọn nhỏ khác.

Trang web của mình cũng đang sử dụng menu phân cấp, tùy chọn cao nhất chính là Công nghệ, Thủ thuật,... Và tùy chọn thứ cấp là các bài viết như thương mại điện tử là gì, alm là gì hay devops là gì,...