Halaman

  Social Items

Jira là gì?

Trong thời đại công nghiệp 4.0, những nhà quản trị doanh nghiệp chuyên ngành phần mềm đều sẽ chọn cho mình một phần mềm để quản lý nhân sự, tự động hóa công việc, lên kế hoạch phát triển, mô phỏng quy trình nghiên cứu và thực hiện nhiều công việc khác. Cũng bằng những phần mềm này, nhà quản trị sẽ kết nối các nhóm phát triển và nhóm phân phối, bảo trì lại với nhau một cách hiệu quả hơn(sự kết nối này có thể tìm thấy trong thuật ngữ ALM hoặc DevOps).

Jira là gì?

Jira là một phần mềm mạnh mẽ cho nhiệm vụ quản lý các dự án ở một công ty-doanh nghiệp và nhất là những doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và phân phối phần mềm, ứng dụng hoặc các sản phẩm trên internet như web thương mại điện tử, game online, mạng xã hội,...

Những chức năng của Jira

Cũng giống như Enterprise Architect, Jira cung cấp cho người dùng một bảng điều khiển trực quan, từ đó mọi người có thể dễ dàng truy cập và xem tất cả thông tin của dự án, cá nhân và mọi người. Ngoài ra Jira còn có những tính năng chính sau:

 • Quản lý lỗi, tính năng, công việc, những cải tiến hoặc bất kỳ vấn đề gì
 • Giao diện người sử dụng mạnh mẽ và rõ ràng giúp sử dụng dễ dàng cho cảngười dùng là kỹ thuật hay nghiệp vụ
 • Tương thích những quy trình nghiệp vụ theo các luồng công việc (workflow)thông thường
 • Theo dõi các tệp gắn, những thay đổi, các cấu phần và các phiên bản
 • Tìm kiếm toàn văn và công cụ lọc mạnh mẽ (có thể tùy biến, lưu và ký xácnhận)
 • Bảng phân tích đồ họa có thể tùy biến và các số liệu thống kê thời gian thực
 • Cấp phép và bảo mật
 • Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác (như email, RSS, Excel, XML và quản lý nguồn)
 • Những tùy chọn nhắc việc có thể cấu hình một cách dễ dàng
 • Có thể chạy trên hầu hết các nền tảng phần cứng, hệ điều hành và cơ sở dữ liệu
 • Dịch vụ Web cho phép kiểm soát hệ thống (SOAP, XML-RPC và giao diện REST)

Jira gồm những gì

Issue: Tất cả những task, bug, yêu cầu nâng cao (enhancement request). Về cơ bản, tất cả những cái gì được tạo ra và theo dõi thông qua JIRA đều được xem như là một issue.

Project: Một bộ sưu tập (nguyên văn: collection of) của các issue.

Workflow: một workflow thì đơn giản chỉ là một loạt các bước (series of steps) mà vấn đề (issues) đi qua từ lúc bắt đầu được tạo ra tới khi hoàn thành.

Hướng dẫn sử dụng Jira chi tiết

Đây là bài hướng dẫn sử dụng Jira chi tiết nhất do bạn Thiên Tùng soạn thảo với 1 file video + 1 file PDF. Các bạn download về và tự nghiền ngẫm nhé, chỉ cần trong vòng 1-2 tiếng là bạn có thể cài đặt và sử dụng Jira một cách cơ bản nhất rồi.

Còn đây là bản hướng dẫn file PDF: https://drive.google.com/file/d/1GA-JHExjjFeJuVKitLGB7qKtPEjLpvbn/view?usp=sharing

Download Jira

Để an toàn cho dữ liệu và bí mật kinh doanh của công ty, tôi khuyên bạn nên sử dụng Jira phiên bản trả phí bản quyền. Và trước khi trả phí bạn có thể dùng thử Jira tại đây: https://www.atlassian.com/software/jira

Jira là gì? Hướng dẫn sử dụng Jira chi tiết nhất

Jira là gì?

Trong thời đại công nghiệp 4.0, những nhà quản trị doanh nghiệp chuyên ngành phần mềm đều sẽ chọn cho mình một phần mềm để quản lý nhân sự, tự động hóa công việc, lên kế hoạch phát triển, mô phỏng quy trình nghiên cứu và thực hiện nhiều công việc khác. Cũng bằng những phần mềm này, nhà quản trị sẽ kết nối các nhóm phát triển và nhóm phân phối, bảo trì lại với nhau một cách hiệu quả hơn(sự kết nối này có thể tìm thấy trong thuật ngữ ALM hoặc DevOps).

Jira là gì?

Jira là một phần mềm mạnh mẽ cho nhiệm vụ quản lý các dự án ở một công ty-doanh nghiệp và nhất là những doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và phân phối phần mềm, ứng dụng hoặc các sản phẩm trên internet như web thương mại điện tử, game online, mạng xã hội,...

Những chức năng của Jira

Cũng giống như Enterprise Architect, Jira cung cấp cho người dùng một bảng điều khiển trực quan, từ đó mọi người có thể dễ dàng truy cập và xem tất cả thông tin của dự án, cá nhân và mọi người. Ngoài ra Jira còn có những tính năng chính sau:

 • Quản lý lỗi, tính năng, công việc, những cải tiến hoặc bất kỳ vấn đề gì
 • Giao diện người sử dụng mạnh mẽ và rõ ràng giúp sử dụng dễ dàng cho cảngười dùng là kỹ thuật hay nghiệp vụ
 • Tương thích những quy trình nghiệp vụ theo các luồng công việc (workflow)thông thường
 • Theo dõi các tệp gắn, những thay đổi, các cấu phần và các phiên bản
 • Tìm kiếm toàn văn và công cụ lọc mạnh mẽ (có thể tùy biến, lưu và ký xácnhận)
 • Bảng phân tích đồ họa có thể tùy biến và các số liệu thống kê thời gian thực
 • Cấp phép và bảo mật
 • Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác (như email, RSS, Excel, XML và quản lý nguồn)
 • Những tùy chọn nhắc việc có thể cấu hình một cách dễ dàng
 • Có thể chạy trên hầu hết các nền tảng phần cứng, hệ điều hành và cơ sở dữ liệu
 • Dịch vụ Web cho phép kiểm soát hệ thống (SOAP, XML-RPC và giao diện REST)

Jira gồm những gì

Issue: Tất cả những task, bug, yêu cầu nâng cao (enhancement request). Về cơ bản, tất cả những cái gì được tạo ra và theo dõi thông qua JIRA đều được xem như là một issue.

Project: Một bộ sưu tập (nguyên văn: collection of) của các issue.

Workflow: một workflow thì đơn giản chỉ là một loạt các bước (series of steps) mà vấn đề (issues) đi qua từ lúc bắt đầu được tạo ra tới khi hoàn thành.

Hướng dẫn sử dụng Jira chi tiết

Đây là bài hướng dẫn sử dụng Jira chi tiết nhất do bạn Thiên Tùng soạn thảo với 1 file video + 1 file PDF. Các bạn download về và tự nghiền ngẫm nhé, chỉ cần trong vòng 1-2 tiếng là bạn có thể cài đặt và sử dụng Jira một cách cơ bản nhất rồi.

Còn đây là bản hướng dẫn file PDF: https://drive.google.com/file/d/1GA-JHExjjFeJuVKitLGB7qKtPEjLpvbn/view?usp=sharing

Download Jira

Để an toàn cho dữ liệu và bí mật kinh doanh của công ty, tôi khuyên bạn nên sử dụng Jira phiên bản trả phí bản quyền. Và trước khi trả phí bạn có thể dùng thử Jira tại đây: https://www.atlassian.com/software/jira