Halaman

  Social Items

Enterprise Architect là gì

Enterprise Architect(đầy đủ là Sparx Systems Enterprise Architect) là một công cụ mạnh mẽ cho thiết kế và mô hình hóa một cách trực quan. Nền tảng EA này hỗ trợ: thiết kế và xây dựng kế hoạch phát triển các phần mềm, lưu trữ code, mô hình hóa quy trình kinh doanh và các lĩnh vực khác. Nó được các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng để không chỉ mô hình hóa cấu ​​trúc hệ thống của họ, mà còn xử lý việc thực hiện các mô hình này trong suốt vòng đời phát triển ứng dụng đầy đủ. Công cụ này được sử dụng trong ALM hoặc DevOps.

Với khả năng quản lý yêu cầu tổng hợp, Enterprise Architect giúp bạn theo dõi các thông số kỹ thuật cấp cao để phân tích, thiết kế, triển khai, kiểm tra và bảo trì bằng các mô hình UML, SysML, BPMN và các tiêu chuẩn mở khác.

Một số tính năng chính của Enterprise Architect

 • Đồng bộ hóa chiến lược và lập kế hoạch phát triển phần mềm với các mục tiêu kinh doanh hiện tại và tương lai của tổ chức.
 • Tối ưu hóa các chiến lược quản lý thông tin thông qua nhận thức về các yêu cầu kinh doanh ngày càng tăng và các chức năng công nghệ.
 • Quảng bá các ứng dụng và cơ sở hạ tầng dùng chung để cắt giảm chi tiêu và tăng cường luồng thông tin.
 • Phối hợp chặt chẽ với các kiến ​​trúc sư giải pháp để cung cấp giải pháp doanh nghiệp dựa trên ý kiến, linh hoạt, có thể mở rộng và có khả năng đồng bộ hóa với các yêu cầu kinh doanh thay đổi liên tục.
 • Quản trị rủi ro liên quan đến tài sản CNTT bằng các chính sách và tiêu chuẩn bảo mật thích hợp.
 • Tham gia trực tiếp và gián tiếp vào việc phát triển các chính sách, hướng dẫn và tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy sự phát triển, lựa chọn, ứng dụng và sử dụng CNTT trong một tổ chức.
 • Phát triển bí quyết và khả năng của nhân viên trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
 • Trách nhiệm chiến thuật lâu dài cho các hệ thống CNTT của tổ chức.

Để dụng được Enterprise Architect cần những kiến thức sau

 • Kiến thức kinh doanh tốt.
 • Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp, như lãnh đạo công chức, tạo điều kiện, hợp tác và đàm phán.
 • Kỹ năng giao tiếp (nói và viết).
 • Khả năng làm rõ các mối quan tâm kỹ thuật phức tạp cho các cá nhân phi kỹ thuật.
 • Quản trị CNTT và kiến ​​thức vận hành.
 • Chuyên môn sâu về kỹ thuật phần mềm, phần cứng và hệ thống.
 • Kỹ năng lập kế hoạch tổ chức, dự án và quản lý chương trình.
 • Chuyên môn về mô hình tài chính.
 • Kỹ năng phục vụ khách hàng.
 • Kỹ năng quản lý.

Download Enterprise Architect

Mọi công ty và doanh nghiệp nên tải Enterprise Architect phiên bản bản quyền, tuyệt đối không nên sử dụng bản lậu hay cr@ck vì rất có thể kế hoạch và phần mềm của bạn sẽ bị mất vào tay những doanh nghiệp khác.

Vậy sau đây mình sẽ đưa link tải từ trang chủ của Sparx Systems:

Enterprise Architect là gì? Link tải EA nhanh nhất

Enterprise Architect là gì

Enterprise Architect(đầy đủ là Sparx Systems Enterprise Architect) là một công cụ mạnh mẽ cho thiết kế và mô hình hóa một cách trực quan. Nền tảng EA này hỗ trợ: thiết kế và xây dựng kế hoạch phát triển các phần mềm, lưu trữ code, mô hình hóa quy trình kinh doanh và các lĩnh vực khác. Nó được các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng để không chỉ mô hình hóa cấu ​​trúc hệ thống của họ, mà còn xử lý việc thực hiện các mô hình này trong suốt vòng đời phát triển ứng dụng đầy đủ. Công cụ này được sử dụng trong ALM hoặc DevOps.

Với khả năng quản lý yêu cầu tổng hợp, Enterprise Architect giúp bạn theo dõi các thông số kỹ thuật cấp cao để phân tích, thiết kế, triển khai, kiểm tra và bảo trì bằng các mô hình UML, SysML, BPMN và các tiêu chuẩn mở khác.

Một số tính năng chính của Enterprise Architect

 • Đồng bộ hóa chiến lược và lập kế hoạch phát triển phần mềm với các mục tiêu kinh doanh hiện tại và tương lai của tổ chức.
 • Tối ưu hóa các chiến lược quản lý thông tin thông qua nhận thức về các yêu cầu kinh doanh ngày càng tăng và các chức năng công nghệ.
 • Quảng bá các ứng dụng và cơ sở hạ tầng dùng chung để cắt giảm chi tiêu và tăng cường luồng thông tin.
 • Phối hợp chặt chẽ với các kiến ​​trúc sư giải pháp để cung cấp giải pháp doanh nghiệp dựa trên ý kiến, linh hoạt, có thể mở rộng và có khả năng đồng bộ hóa với các yêu cầu kinh doanh thay đổi liên tục.
 • Quản trị rủi ro liên quan đến tài sản CNTT bằng các chính sách và tiêu chuẩn bảo mật thích hợp.
 • Tham gia trực tiếp và gián tiếp vào việc phát triển các chính sách, hướng dẫn và tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy sự phát triển, lựa chọn, ứng dụng và sử dụng CNTT trong một tổ chức.
 • Phát triển bí quyết và khả năng của nhân viên trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
 • Trách nhiệm chiến thuật lâu dài cho các hệ thống CNTT của tổ chức.

Để dụng được Enterprise Architect cần những kiến thức sau

 • Kiến thức kinh doanh tốt.
 • Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp, như lãnh đạo công chức, tạo điều kiện, hợp tác và đàm phán.
 • Kỹ năng giao tiếp (nói và viết).
 • Khả năng làm rõ các mối quan tâm kỹ thuật phức tạp cho các cá nhân phi kỹ thuật.
 • Quản trị CNTT và kiến ​​thức vận hành.
 • Chuyên môn sâu về kỹ thuật phần mềm, phần cứng và hệ thống.
 • Kỹ năng lập kế hoạch tổ chức, dự án và quản lý chương trình.
 • Chuyên môn về mô hình tài chính.
 • Kỹ năng phục vụ khách hàng.
 • Kỹ năng quản lý.

Download Enterprise Architect

Mọi công ty và doanh nghiệp nên tải Enterprise Architect phiên bản bản quyền, tuyệt đối không nên sử dụng bản lậu hay cr@ck vì rất có thể kế hoạch và phần mềm của bạn sẽ bị mất vào tay những doanh nghiệp khác.

Vậy sau đây mình sẽ đưa link tải từ trang chủ của Sparx Systems: