Halaman

  Social Items

ALM là gì

ALM(Application lifecycle management dịch: quản lý vòng đời ứng dụng) là sự quản lý, giám sát một phần mềm - ứng dụng trong toàn bộ lộ trình phát triển từ khởi tạo đến phát hành và phân phối.

Về bản chất, các công cụ ALM cung cấp một môi trường được tiêu chuẩn hóa để giao tiếp và hợp tác giữa các nhóm phát triển phần mềm với các bộ phận liên quan, chẳng hạn như kiểm tra và vận hành(tương tự với DevOps).

Lợi ích của ALM

Cung cấp hướng đi

ALM cung cấp một hướng đi rõ ràng cho một ứng dụng trước khi nó được xây dựng. Phát triển hướng kinh doanh, lập kế hoạch tài nguyên của ứng dụng trước khi cam kết phát triển. Tất cả điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giảm thiểu những sai lầm và các tính năng không cần thiết.

Tăng tốc độ

Không có ALM, các nhóm khó có thể xây dựng và phát triển phần mềm với tốc độ nhanh cần thiết để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Các hệ thống tích hợp có ALM chạy hiệu quả hơn nhiều so với các công cụ và quy trình chưa được kết nối giữa các nhóm.

Ra quyết định chính xác

ALM cũng giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn khi phần mềm trở nên già cỗi, không phù hợp với thị trường nữa. Với các tính năng như kiểm soát phiên bản và lập kế hoạch thời gian thực(được tìm thấy trong nhiều công cụ ALM), các leader của các nhóm nhanh chóng và quyết định vạch ra tương lai của một ứng dụng. Các quyết định này rất nhạy cảm khi một doanh nghiệp có nhiều ứng dụng, làm cho ALM trở nên quan trọng hơn.

Công cụ ALM

Giống như DevOps , Quản lý vòng đời ứng dụng được kích hoạt bởi các công cụ tích hợp con người và quy trình. Có một số tính năng chính cần tìm trong các công cụ ALM:

 • Quản lý yêu cầu
 • Dự toán và lập kế hoạch
 • Quản lý mã nguồn
 • Kiểm tra và đảm bảo chất lượng
 • Bảo trì và hỗ trợ
 • Kiểm soát phiên bản
 • Quản lý danh mục đầu tư ứng dụng
 • Lập kế hoạch thời gian thực và giao tiếp nhóm

Các nhóm có nhiều tùy chọn khi nói đến các công cụ ALM. Bạn có thể chọn sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ lẫn nhau hoặc một công cụ duy nhất được tích hợp phù hợp với công ty, doanh nghiệp. Một số công cụ tốt nhất trên thế giới: Aegir Hosting System, Endevor, Enterprise Architect, FusionForge, GitLab, Helix ALM, HP ALM, IBM Rational Team Concert, JIRA, Mylyn, Parasoft DTP, Protecode System 4, PTC Integrity, Pulse, Rational solution for Collaborative Lifecycle Management, Rocket Aldon, SAP Solution Manager, StarTeam, TeamForge, Team Foundation Server, Azure DevOps, Tuleap,...

ALM có vai trò rất quan trọng

Xây dựng một ứng dụng mà không có kế hoạch ALM cũng giống như chèo thuyền vượt đại dương mà không có la bàn. ALM cung cấp định hướng rõ ràng cho nhóm, tăng tốc độ phát triển và giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn trong suốt vòng đời của ứng dụng. Nó là một thành phần quan trọng để các doanh nghiệp thành công.

Nhiều khái niệm ALM được tìm thấy trong SDLC và DevOps, nhưng ALM bao gồm mọi thứ trong những ý tưởng đó, cộng với nhiều hơn nữa. Bằng cách tích hợp con người, quy trình và công cụ từ đầu đến cuối, ALM cho phép các doanh nghiệp xây dựng phần mềm tốt hơn và quản lý phần mềm một cách dễ dàng.

ALM là gì? Vai trò tối quan trọng cho công ty phần mềm

ALM là gì

ALM(Application lifecycle management dịch: quản lý vòng đời ứng dụng) là sự quản lý, giám sát một phần mềm - ứng dụng trong toàn bộ lộ trình phát triển từ khởi tạo đến phát hành và phân phối.

Về bản chất, các công cụ ALM cung cấp một môi trường được tiêu chuẩn hóa để giao tiếp và hợp tác giữa các nhóm phát triển phần mềm với các bộ phận liên quan, chẳng hạn như kiểm tra và vận hành(tương tự với DevOps).

Lợi ích của ALM

Cung cấp hướng đi

ALM cung cấp một hướng đi rõ ràng cho một ứng dụng trước khi nó được xây dựng. Phát triển hướng kinh doanh, lập kế hoạch tài nguyên của ứng dụng trước khi cam kết phát triển. Tất cả điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giảm thiểu những sai lầm và các tính năng không cần thiết.

Tăng tốc độ

Không có ALM, các nhóm khó có thể xây dựng và phát triển phần mềm với tốc độ nhanh cần thiết để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Các hệ thống tích hợp có ALM chạy hiệu quả hơn nhiều so với các công cụ và quy trình chưa được kết nối giữa các nhóm.

Ra quyết định chính xác

ALM cũng giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn khi phần mềm trở nên già cỗi, không phù hợp với thị trường nữa. Với các tính năng như kiểm soát phiên bản và lập kế hoạch thời gian thực(được tìm thấy trong nhiều công cụ ALM), các leader của các nhóm nhanh chóng và quyết định vạch ra tương lai của một ứng dụng. Các quyết định này rất nhạy cảm khi một doanh nghiệp có nhiều ứng dụng, làm cho ALM trở nên quan trọng hơn.

Công cụ ALM

Giống như DevOps , Quản lý vòng đời ứng dụng được kích hoạt bởi các công cụ tích hợp con người và quy trình. Có một số tính năng chính cần tìm trong các công cụ ALM:

 • Quản lý yêu cầu
 • Dự toán và lập kế hoạch
 • Quản lý mã nguồn
 • Kiểm tra và đảm bảo chất lượng
 • Bảo trì và hỗ trợ
 • Kiểm soát phiên bản
 • Quản lý danh mục đầu tư ứng dụng
 • Lập kế hoạch thời gian thực và giao tiếp nhóm

Các nhóm có nhiều tùy chọn khi nói đến các công cụ ALM. Bạn có thể chọn sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ lẫn nhau hoặc một công cụ duy nhất được tích hợp phù hợp với công ty, doanh nghiệp. Một số công cụ tốt nhất trên thế giới: Aegir Hosting System, Endevor, Enterprise Architect, FusionForge, GitLab, Helix ALM, HP ALM, IBM Rational Team Concert, JIRA, Mylyn, Parasoft DTP, Protecode System 4, PTC Integrity, Pulse, Rational solution for Collaborative Lifecycle Management, Rocket Aldon, SAP Solution Manager, StarTeam, TeamForge, Team Foundation Server, Azure DevOps, Tuleap,...

ALM có vai trò rất quan trọng

Xây dựng một ứng dụng mà không có kế hoạch ALM cũng giống như chèo thuyền vượt đại dương mà không có la bàn. ALM cung cấp định hướng rõ ràng cho nhóm, tăng tốc độ phát triển và giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn trong suốt vòng đời của ứng dụng. Nó là một thành phần quan trọng để các doanh nghiệp thành công.

Nhiều khái niệm ALM được tìm thấy trong SDLC và DevOps, nhưng ALM bao gồm mọi thứ trong những ý tưởng đó, cộng với nhiều hơn nữa. Bằng cách tích hợp con người, quy trình và công cụ từ đầu đến cuối, ALM cho phép các doanh nghiệp xây dựng phần mềm tốt hơn và quản lý phần mềm một cách dễ dàng.