Halaman

    Social Items

Thương mai điện tử E-commerce

Hàng ngày chúng ta nghe rất nhiều thuật ngữ thương mại điện tử hay E-Commerce rất nhiều qua báo đài, mạng xã hội hoặc trong các diễn đàn, hội nghị,... vậy

Thương mại điện tử(E-Commerce) là gì?

Thương mại điện tử(EC) là việc mua và bán hàng hóa, dịch vụ, gử tiền hoặc dữ liệu qua mạng điện tử, chủ yếu là internet. Các giao dịch kinh doanh này xảy ra giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp(B2B), doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), người tiêu dùng với người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng với doanh nghiệp. Các thuật ngữ thương mại điện tử và kinh doanh điện tử thường được sử dụng thay thế cho nhau.

Lịch sử thương mại điện tử

Sự khởi đầu của thương mại điện tử có thể bắt nguồn từ những năm 1960, khi các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng Trao đổi dữ liệu điện tử(EDI) để chia sẻ tài liệu kinh doanh với các công ty khác. Năm 1979, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ đã phát triển ASC X12 như một tiêu chuẩn chung cho các doanh nghiệp để chia sẻ tài liệu thông qua các mạng điện tử.

Sau khi số lượng người dùng cá nhân chia sẻ tài liệu điện tử với nhau tăng lên trong những năm 1980, sự nổi lên của eBay và Amazon trong những năm 1990 đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thương mại điện tử. Người tiêu dùng hiện có thể mua vô số mặt hàng trực tuyến.

Các loại hình thương mại điện tử

Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đề cập đến việc trao đổi các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin giữa các doanh nghiệp hơn là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông thường các sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp cho doanh nghiệp là các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, cấu thành sản phẩm hoặc những mảng khác. Ví dụ như sản phẩm hỗ trợ Marketing - quảng cáo, thông tin khách hàng, thành phần riêng lẻ cấu thành sản phẩm, nguyên liệu, bao bì,...

Doanh nghiệp tới người tiêu dùng (B2C) là bộ phận bán lẻ của thương mại điện tử trên internet. Đó là khi doanh nghiệp bán sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin trực tiếp cho người tiêu dùng. Thuật ngữ này rất phổ biến trong thời kỳ bùng nổ dot-com vào cuối những năm 1990, khi các nhà bán lẻ và bán hàng trực tuyến là một điều mới lạ.

Ngày nay, có vô số cửa hàng trên internet bán tất cả các loại hàng tiêu dùng. Ví dụ được công nhận nhất của các trang web này là Amazon, công ty thống trị thị trường B2C. Ở Việt Nam thì có Lazada, Sendo, Shopee,...

Consumer-to-Consumer(C2C) là một loại hình thương mại điện tử trong đó người tiêu dùng trao đổi sản phẩm, dịch vụ và thông tin với nhau trực tuyến. Các giao dịch này thường được thực hiện thông qua một bên thứ ba cung cấp một nền tảng trực tuyến mà các giao dịch được thực hiện. Ví dụ chotot.vn, nhattao hay những trang rao vặt trực tuyến.

Consumer-to-business(C2B) là một loại hình thương mại điện tử trong đó người tiêu dùng làm cho sản phẩm và dịch vụ của họ có sẵn trực tuyến để các công ty đấu thầu và mua. Điều này trái ngược với mô hình thương mại truyền thống của B2C. Một ví dụ phổ biến của nền tảng C2B là một thị trường bán các hình ảnh, phương tiện truyền thông và các thiết kế bản quyền, chẳng hạn như iStock.

Quản trị doanh nghiệp (B2A) đề cập đến các giao dịch được thực hiện trực tuyến giữa các công ty và cơ quan hành chính công hoặc cơ quan chính phủ. Nhiều chi nhánh của chính phủ phụ thuộc các dịch vụ điện tử hoặc sản phẩm theo cách này hay cách khác, đặc biệt là khi nói đến các tài liệu pháp lý, sổ đăng ký, an sinh xã hội, fiscals và việc làm. Các doanh nghiệp có thể cung cấp các điện tử. Các dịch vụ B2A đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây khi các khoản đầu tư đã được thực hiện trong khả năng của chính phủ điện tử.

Người tiêu dùng quản trị (C2A) đề cập đến các giao dịch được thực hiện trực tuyến giữa người tiêu dùng cá nhân và cơ quan hành chính công hoặc cơ quan chính phủ. Chính phủ hiếm khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ công dân, nhưng cá nhân thường sử dụng phương tiện điện tử trong các lĩnh vực sau:

  • Giáo dục: phổ biến thông tin, học từ xa / bài giảng trực tuyến, v.v.
  • An sinh xã hội: phân phối thông tin, thanh toán, v.v.
  • Thuế: khai thuế, thanh toán, v.v.
  • Sức khỏe: đặt lịch hẹn, cung cấp thông tin về bệnh tật, thanh toán dịch vụ y tế, v.v.

Thương mại điện tử di động(m-commerce)

Thương mại điện tử di động(m-commerce) là một loại hình thương mại điện tử đang phát triển trong đó các giao dịch bán hàng trực tuyến được thực hiện thông qua các thiết bị di động. M-Commerce bao gồm mua sắm, giao dịch ngân hàng thông điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Các chatbot di động cũng cung cấp cơ hội thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cho phép người tiêu dùng hoàn thành giao dịch với các công ty thông qua các cuộc trò chuyện bằng giọng nói hoặc văn bản đơn giản, nhanh chóng trong vài nốt nhạc.

Thương mai điện tử là gì? Những loại hình E-Commerce hiện nay

Thương mai điện tử E-commerce

Hàng ngày chúng ta nghe rất nhiều thuật ngữ thương mại điện tử hay E-Commerce rất nhiều qua báo đài, mạng xã hội hoặc trong các diễn đàn, hội nghị,... vậy

Thương mại điện tử(E-Commerce) là gì?

Thương mại điện tử(EC) là việc mua và bán hàng hóa, dịch vụ, gử tiền hoặc dữ liệu qua mạng điện tử, chủ yếu là internet. Các giao dịch kinh doanh này xảy ra giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp(B2B), doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), người tiêu dùng với người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng với doanh nghiệp. Các thuật ngữ thương mại điện tử và kinh doanh điện tử thường được sử dụng thay thế cho nhau.

Lịch sử thương mại điện tử

Sự khởi đầu của thương mại điện tử có thể bắt nguồn từ những năm 1960, khi các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng Trao đổi dữ liệu điện tử(EDI) để chia sẻ tài liệu kinh doanh với các công ty khác. Năm 1979, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ đã phát triển ASC X12 như một tiêu chuẩn chung cho các doanh nghiệp để chia sẻ tài liệu thông qua các mạng điện tử.

Sau khi số lượng người dùng cá nhân chia sẻ tài liệu điện tử với nhau tăng lên trong những năm 1980, sự nổi lên của eBay và Amazon trong những năm 1990 đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thương mại điện tử. Người tiêu dùng hiện có thể mua vô số mặt hàng trực tuyến.

Các loại hình thương mại điện tử

Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đề cập đến việc trao đổi các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin giữa các doanh nghiệp hơn là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông thường các sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp cho doanh nghiệp là các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, cấu thành sản phẩm hoặc những mảng khác. Ví dụ như sản phẩm hỗ trợ Marketing - quảng cáo, thông tin khách hàng, thành phần riêng lẻ cấu thành sản phẩm, nguyên liệu, bao bì,...

Doanh nghiệp tới người tiêu dùng (B2C) là bộ phận bán lẻ của thương mại điện tử trên internet. Đó là khi doanh nghiệp bán sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin trực tiếp cho người tiêu dùng. Thuật ngữ này rất phổ biến trong thời kỳ bùng nổ dot-com vào cuối những năm 1990, khi các nhà bán lẻ và bán hàng trực tuyến là một điều mới lạ.

Ngày nay, có vô số cửa hàng trên internet bán tất cả các loại hàng tiêu dùng. Ví dụ được công nhận nhất của các trang web này là Amazon, công ty thống trị thị trường B2C. Ở Việt Nam thì có Lazada, Sendo, Shopee,...

Consumer-to-Consumer(C2C) là một loại hình thương mại điện tử trong đó người tiêu dùng trao đổi sản phẩm, dịch vụ và thông tin với nhau trực tuyến. Các giao dịch này thường được thực hiện thông qua một bên thứ ba cung cấp một nền tảng trực tuyến mà các giao dịch được thực hiện. Ví dụ chotot.vn, nhattao hay những trang rao vặt trực tuyến.

Consumer-to-business(C2B) là một loại hình thương mại điện tử trong đó người tiêu dùng làm cho sản phẩm và dịch vụ của họ có sẵn trực tuyến để các công ty đấu thầu và mua. Điều này trái ngược với mô hình thương mại truyền thống của B2C. Một ví dụ phổ biến của nền tảng C2B là một thị trường bán các hình ảnh, phương tiện truyền thông và các thiết kế bản quyền, chẳng hạn như iStock.

Quản trị doanh nghiệp (B2A) đề cập đến các giao dịch được thực hiện trực tuyến giữa các công ty và cơ quan hành chính công hoặc cơ quan chính phủ. Nhiều chi nhánh của chính phủ phụ thuộc các dịch vụ điện tử hoặc sản phẩm theo cách này hay cách khác, đặc biệt là khi nói đến các tài liệu pháp lý, sổ đăng ký, an sinh xã hội, fiscals và việc làm. Các doanh nghiệp có thể cung cấp các điện tử. Các dịch vụ B2A đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây khi các khoản đầu tư đã được thực hiện trong khả năng của chính phủ điện tử.

Người tiêu dùng quản trị (C2A) đề cập đến các giao dịch được thực hiện trực tuyến giữa người tiêu dùng cá nhân và cơ quan hành chính công hoặc cơ quan chính phủ. Chính phủ hiếm khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ công dân, nhưng cá nhân thường sử dụng phương tiện điện tử trong các lĩnh vực sau:

  • Giáo dục: phổ biến thông tin, học từ xa / bài giảng trực tuyến, v.v.
  • An sinh xã hội: phân phối thông tin, thanh toán, v.v.
  • Thuế: khai thuế, thanh toán, v.v.
  • Sức khỏe: đặt lịch hẹn, cung cấp thông tin về bệnh tật, thanh toán dịch vụ y tế, v.v.

Thương mại điện tử di động(m-commerce)

Thương mại điện tử di động(m-commerce) là một loại hình thương mại điện tử đang phát triển trong đó các giao dịch bán hàng trực tuyến được thực hiện thông qua các thiết bị di động. M-Commerce bao gồm mua sắm, giao dịch ngân hàng thông điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Các chatbot di động cũng cung cấp cơ hội thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cho phép người tiêu dùng hoàn thành giao dịch với các công ty thông qua các cuộc trò chuyện bằng giọng nói hoặc văn bản đơn giản, nhanh chóng trong vài nốt nhạc.