Halaman

    Social Items

Prime number là gì

Toán học là một môn học đi suốt cuộc đời chúng ta, đôi khi một vài khái niệm đơn giản khiến chúng ta bối rối trước con cái, em út. Để bổ sung lại kinh nghiệm, sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm Số nguyên tố - Prime number nhé.

Số nguyên tố - Prime number là gì?

Prime number(số nguyên tố) là một số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia được cho 1 và chính nó. Ví dụ một vài số nguyên tố là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,....

Với mỗi số nguyên tố p, tồn tại số nguyên tố p 'sao cho p' lớn hơn p . Bằng chứng toán học này, được chứng minh vào thời cổ đại bởi nhà toán học Hy Lạp Euclid, xác nhận khái niệm rằng không có số nguyên tố "lớn nhất". Tuy nhiên, khi tập hợp các số tự nhiên N={1, 2, 3, ...}, các số nguyên tố thường trở nên ít thường xuyên hơn và khó tìm thấy hơn trong một khoảng thời gian hợp lý. Theo văn bản này, số nguyên tố lớn nhất được biết đến có hơn 23 triệu chữ số. Nó được gọi là M77232917 và có hơn một triệu chữ số so với người giữ kỷ lục trước đó.

Làm thế nào để xác định nếu một số là số nguyên tố

Ta có thể sử dụng máy tính để kiểm tra số đó có phải là số nguyên tố hay không hoặc có bao nhiêu số nguyên tố. Nhưng vì số tự nhiên là vô hạn không đếm được nên nhiệm vụ kiểm tra một số bất kỳ không giới hạn là không tưởng cho dù có siêu máy tính.

Số nguyên tố - Prime number là gì?

Prime number là gì

Toán học là một môn học đi suốt cuộc đời chúng ta, đôi khi một vài khái niệm đơn giản khiến chúng ta bối rối trước con cái, em út. Để bổ sung lại kinh nghiệm, sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm Số nguyên tố - Prime number nhé.

Số nguyên tố - Prime number là gì?

Prime number(số nguyên tố) là một số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia được cho 1 và chính nó. Ví dụ một vài số nguyên tố là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,....

Với mỗi số nguyên tố p, tồn tại số nguyên tố p 'sao cho p' lớn hơn p . Bằng chứng toán học này, được chứng minh vào thời cổ đại bởi nhà toán học Hy Lạp Euclid, xác nhận khái niệm rằng không có số nguyên tố "lớn nhất". Tuy nhiên, khi tập hợp các số tự nhiên N={1, 2, 3, ...}, các số nguyên tố thường trở nên ít thường xuyên hơn và khó tìm thấy hơn trong một khoảng thời gian hợp lý. Theo văn bản này, số nguyên tố lớn nhất được biết đến có hơn 23 triệu chữ số. Nó được gọi là M77232917 và có hơn một triệu chữ số so với người giữ kỷ lục trước đó.

Làm thế nào để xác định nếu một số là số nguyên tố

Ta có thể sử dụng máy tính để kiểm tra số đó có phải là số nguyên tố hay không hoặc có bao nhiêu số nguyên tố. Nhưng vì số tự nhiên là vô hạn không đếm được nên nhiệm vụ kiểm tra một số bất kỳ không giới hạn là không tưởng cho dù có siêu máy tính.