Halaman

    Social Items

SKU là gì

Trong kho hàng với mỗi mặt hàng luôn có một mã SKU để phân biệt với những kiểu dáng hay mặt hàng khác.

SKU là gì?

SKU(stockkeeping unit) là một mã nhận dạng sản phẩm, thường gồm chữ và số cho một sản phẩm cụ thể, mã này có mục đích để kiểm kê hàng hóa tốt hơn, tránh nhầm lẫn. Thông thường, một SKU được liên kết với bất kỳ một mặt hàng nào trong cửa hàng hoặc danh mục. Ví dụ: áo của phụ nữ có kiểu dáng và kích thước cụ thể có SKU là "3726-8", nghĩa là "Kiểu 3726, cỡ 8." Nhận dạng SKU cho sản phẩm có thể hoặc không hiển thị cho khách hàng được biết. Số SKU đôi khi có thể được nhìn thấy trong các trang web thương mại điện tử trực tuyến.

Vai trò quan trọng của SKU

Theo dõi hàng tồn kho

Các sản phẩm được nhận tại một doanh nghiệp cần phải được theo dõi chính xác để biết có bao nhiêu sản phẩm có sẵn. Một kiểu sản phẩm có thể dễ dàng được theo dõi bằng cách sử dụng hệ thống quản lý trên máy tính. Nếu các sản phẩm trong kho hoặc phòng lưu trữ có SKU, thì có thể dễ dàng xác định, phân loại, kiểm tra,...

Dễ dàng kiểm kê

Việc kiểm kê phải được thực hiện theo định kỳ(chẳng hạn như kiểm kê hàng năm để tính thuế) để đảm bảo mức tồn kho thực tế tại kho của doanh nghiệp khớp với mức tồn kho được ghi trong hệ thống quản lý hàng tồn kho. Mỗi kiểu dáng sản phẩm nên có một SKU duy nhất, nghĩa là mọi mặt hàng bạn đang bán đều có mã riêng. Việc tổ chức và xác định các sản phẩm bằng SKU giúp cho việc kiểm tra đơn giản.

Xác định độ co rút

Một khía cạnh quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào là theo dõi và xác định co rút hàng tồn kho, đó là số lượng mặt hàng mà doanh nghiệp không thể bán hoặc thiếu. Các mặt hàng bị hư hỏng hoặc mất mát có thể xảy ra bất cứ nơi nào theo chuỗi cung ứng, trong nhiều trường hợp bị mất do trộm cắp. Phân loại hàng tồn kho thường xuyên với SKU cho phép minh bạch các biến động của cổ phiếu.

Bổ sung hàng tồn kho

Quản lý thủ công số lượng lớn hàng tồn kho có thể gây khó khăn đối với một chủ doanh nghiệp. Thêm một SKU cho mỗi biến thể, kiểu dáng sản phẩm sẽ thống kê được số lượng sản phẩm dễ dàng. Từ đó sẽ biết mặt hàng nào thiếu để bổ sung.

Xác định lợi nhuận

Bằng cách theo dõi các kiểu sản phẩm với SKU, bạn có thể báo cáo không chỉ trên dòng sản phẩm chính mà còn theo từng biến thể của sản phẩm, ví dụ như màu sắc, kích thước, chất liệu. Các báo cáo này có thể giúp xác định các biến thể sản phẩm nào là bán chạy nhất và sản phẩm nào ế ẩm nhất. Điều này không chỉ cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng hơn về dòng lợi nhuận chính của bạn, mà còn giúp bạn đưa ra quyết định sản phẩm chiến lược để phát triển doanh nghiệp.

SKU là gì? Vai trò quan trọng của SKU

SKU là gì

Trong kho hàng với mỗi mặt hàng luôn có một mã SKU để phân biệt với những kiểu dáng hay mặt hàng khác.

SKU là gì?

SKU(stockkeeping unit) là một mã nhận dạng sản phẩm, thường gồm chữ và số cho một sản phẩm cụ thể, mã này có mục đích để kiểm kê hàng hóa tốt hơn, tránh nhầm lẫn. Thông thường, một SKU được liên kết với bất kỳ một mặt hàng nào trong cửa hàng hoặc danh mục. Ví dụ: áo của phụ nữ có kiểu dáng và kích thước cụ thể có SKU là "3726-8", nghĩa là "Kiểu 3726, cỡ 8." Nhận dạng SKU cho sản phẩm có thể hoặc không hiển thị cho khách hàng được biết. Số SKU đôi khi có thể được nhìn thấy trong các trang web thương mại điện tử trực tuyến.

Vai trò quan trọng của SKU

Theo dõi hàng tồn kho

Các sản phẩm được nhận tại một doanh nghiệp cần phải được theo dõi chính xác để biết có bao nhiêu sản phẩm có sẵn. Một kiểu sản phẩm có thể dễ dàng được theo dõi bằng cách sử dụng hệ thống quản lý trên máy tính. Nếu các sản phẩm trong kho hoặc phòng lưu trữ có SKU, thì có thể dễ dàng xác định, phân loại, kiểm tra,...

Dễ dàng kiểm kê

Việc kiểm kê phải được thực hiện theo định kỳ(chẳng hạn như kiểm kê hàng năm để tính thuế) để đảm bảo mức tồn kho thực tế tại kho của doanh nghiệp khớp với mức tồn kho được ghi trong hệ thống quản lý hàng tồn kho. Mỗi kiểu dáng sản phẩm nên có một SKU duy nhất, nghĩa là mọi mặt hàng bạn đang bán đều có mã riêng. Việc tổ chức và xác định các sản phẩm bằng SKU giúp cho việc kiểm tra đơn giản.

Xác định độ co rút

Một khía cạnh quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào là theo dõi và xác định co rút hàng tồn kho, đó là số lượng mặt hàng mà doanh nghiệp không thể bán hoặc thiếu. Các mặt hàng bị hư hỏng hoặc mất mát có thể xảy ra bất cứ nơi nào theo chuỗi cung ứng, trong nhiều trường hợp bị mất do trộm cắp. Phân loại hàng tồn kho thường xuyên với SKU cho phép minh bạch các biến động của cổ phiếu.

Bổ sung hàng tồn kho

Quản lý thủ công số lượng lớn hàng tồn kho có thể gây khó khăn đối với một chủ doanh nghiệp. Thêm một SKU cho mỗi biến thể, kiểu dáng sản phẩm sẽ thống kê được số lượng sản phẩm dễ dàng. Từ đó sẽ biết mặt hàng nào thiếu để bổ sung.

Xác định lợi nhuận

Bằng cách theo dõi các kiểu sản phẩm với SKU, bạn có thể báo cáo không chỉ trên dòng sản phẩm chính mà còn theo từng biến thể của sản phẩm, ví dụ như màu sắc, kích thước, chất liệu. Các báo cáo này có thể giúp xác định các biến thể sản phẩm nào là bán chạy nhất và sản phẩm nào ế ẩm nhất. Điều này không chỉ cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng hơn về dòng lợi nhuận chính của bạn, mà còn giúp bạn đưa ra quyết định sản phẩm chiến lược để phát triển doanh nghiệp.