Halaman

    Social Items

Mbps là gì?

Mbps(Megabits/giây - tiếng Anh: Megabits per second) là một đơn vị đo lường băng thông và thông lượng trên mạng. Mỗi megabit tương đương với 1 triệu bit.

Mbps thuộc hệ thống các số liệu được sử dụng để đo dung lượng và tốc độ truyền dữ liệu. Công suất nhỏ hơn Mbps là kilobits mỗi giây(Kbps) và bits mỗi giây(bps), với tiền tố kilo đại diện cho 1.000 bit mỗi giây và cao hơn Mbps là gigabits mỗi giây(Gbps), với tiền tố giga chỉ 1 tỷ bit mỗi giây. Sử dụng các số liệu này, 1.000 Mbps tương đương với 1 Gbps.

Một megabit là một triệu xung nhị phân, hoặc 1.000.000 (nghĩa là 106) xung (bit). Ví dụ, một dòng hệ thống T-Carrier của công ty điện thoại Hoa Kỳ được cho là duy trì tốc độ dữ liệu 1,544 megabit mỗi giây, điều đó có nghĩa là một dòng T có thể truyền tới 1,544 Mbps.