Halaman

    Social Items

kHz là gì?

Kilohertz, viết tắt kHz hoặc KHz*, là một đơn vị của tần số sóng xoay chiều (AC) hoặc điện từ (EM) bằng một nghìn hertz(1.000 Hz). Đơn vị này cũng được sử dụng trong các phép đo hoặc báo cáo về băng thông tín hiệu.

Tín hiệu AC có tần số 1 kHz nằm trong phạm vi nghe của con người. Nếu tín hiệu ở tần số này được đưa vào tai nghe hoặc loa, âm kết quả có âm vực rơi vào cái gọi là "âm thanh tầm trung". Một tín hiệu EM ở một tần số 1 kHz có bước sóng 300 km, tương đương khoảng 190 dặm. Băng tần phát sóng điều chế biên độ (AM) tiêu chuẩn kéo dài từ 535 kHz đến 1.605 kHz. Một số truyền EM được thực hiện ở hàng triệu kHz.

Kilohertz là một đơn vị tần số tương đối nhỏ; các đơn vị phổ biến hơn là MHz, bằng 1.000.000 Hz hoặc 1.000 kHz và GHz, bằng 1.000.000.000 Hz hoặc 1.000.000 kHz.

Kilohertz thường được sử dụng để chỉ định băng thông cho tín hiệu số cũng như tín hiệu tương tự. Băng thông của tín hiệu số, tính bằng kilohertz, có liên quan đến tốc độ dữ liệu tính bằng bit trên giây. Nói chung, tốc độ dữ liệu càng lớn, băng thông càng lớn. Tốc độ dữ liệu không, tuy nhiên, giống như băng thông. Một modem hoạt động ở tốc độ 28.800 bps, theo một nghĩa nào đó, tần số danh nghĩa là 28,8 kHz. Nhưng băng thông thường nhỏ hơn nhiều, vì nó phụ thuộc vào các biến thể trong các ký tự dữ liệu riêng lẻ, không phụ thuộc vào số bit dữ liệu trên mỗi đơn vị thời gian.

* kHz là tên viết tắt thích hợp cho kilohertz theo tiêu chuẩn số liệu, tuy nhiên, KHz cũng có thể được sử dụng để ký hiệu.