Halaman

    Social Items

Định dạng ảnh jpeg là gì?

1. JPEG(Joint Photographic Experts Group) là một nhóm các chuyên gia ISO/IEC phát triển và duy trì các tiêu chuẩn cho một bộ thuật toán nén cho các tệp hình ảnh máy tính.

2. JPEG (thường được phát âm là JAY-pehg) cũng là một thuật ngữ cho bất kỳ tệp hình ảnh đồ họa nào được tạo ra bằng cách sử dụng tiêu chuẩn JPEG. Một tệp JPEG được tạo bằng cách chọn từ một loạt các chất lượng nén (thực tế, từ một trong các bộ thuật toán nén). Khi bạn tạo JPEG hoặc chuyển đổi hình ảnh từ định dạng khác sang JPEG, bạn được yêu cầu chỉ định chất lượng hình ảnh bạn muốn. Vì chất lượng cao nhất dẫn đến tệp lớn nhất, bạn có thể đánh đổi giữa chất lượng hình ảnh và kích thước tệp. Chính thức, định dạng tệp JPEG được chỉ định trong tiêu chuẩn ISO 10918. Sơ đồ JPEG bao gồm 29 quy trình mã hóa riêng biệt mặc dù người triển khai JPEG có thể không sử dụng tất cả chúng.

Cùng với các định dạng tệp Định dạng trao đổi đồ họa(GIF) và Đồ họa mạng di động(PNG), JPEG là một trong những định dạng tệp hình ảnh được hỗ trợ trên World Wide Web, thường có hậu tố tệp là ".jpg". Bạn có thể tạo một JPEG lũy tiến tương tự như GIF xen kẽ.