Halaman

    Social Items

IMHO là gì? Cách sử dụng IMHO hợp lý

Giống như FYI(For your information), IMHO(in my humble opinion) là tên viết tắt của một cụm từ được sử dụng trong trò chuyện trực tuyến và e-mail. Biến thể bao gồm IMNSHO(in my not so humble opinion). Đại ý của IMHO là bày tỏ ý kiến cá nhân cho người khác sau một cuộc tranh luận nào đó. Thường thì sau một cuộc tranh luận, những người có khác quan điểm với nhau sẽ trở về để tìm tài liệu, bằng chứng,... chứng minh quan điểm của mình. Sau đó họ gửi email, tin nhắn cho nhau để chứng minh rằng quan điểm của mình đúng.