Halaman

    Social Items

Hz(Hertz) là gì?

Hz(Hertz) là một đơn vị tần số (thay đổi trạng thái hoặc chu kỳ trong sóng âm, dòng điện xoay chiều hoặc dạng sóng chu kỳ khác) của một chu kỳ trên mỗi giây. Nó thay thế thuật ngữ trước đó của "chu kỳ mỗi giây (cps)".

Ví dụ, ở Việt Nam, nguồn cung cấp điện trong nhà phổ biến ở mức 60 hertz (có nghĩa là dòng điện thay đổi hướng hoặc cực 120 lần, hoặc 60 chu kỳ, một giây), ở châu Âu, tần số đường truyền là 50 hertz hoặc 50 chu kỳ mỗi giây. Truyền phát ở tần số cao hơn nhiều, thường được biểu thị bằng kilohertz (kHz) hoặc megahertz (MHz).

Trong âm thanh, phạm vi nghe của con người là từ 0 Hz đến khoảng 20 kHz (tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm độ tuổi và tiếng trống trong ban nhạc rock trường trung học của bạn đã chơi!). Cao độ của Middle C trên đàn piano là 263 Hz. Hertz cũng được sử dụng thường xuyên khi mô tả các dải riêng lẻ của bộ cân bằng âm thanh. Để làm cho Middle C to hơn, bạn có thể tăng các tần số khác lên khoảng 263 Hz bằng bộ cân bằng.

Đơn vị đo được đặt theo tên của Heinrich Hertz, nhà vật lý người Đức.