Halaman

  Social Items

hrm là gì

HRM(Human resource management) là luyện tập tuyển dụng, tuyển dụng, triển khai và quản lý nhân viên của một tổ chức. HRM thường được gọi đơn giản là nguồn nhân lực (HR). Bộ phận nhân sự của một công ty hoặc tổ chức chịu trách nhiệm tạo ra, thi hành và giám sát các chính sách quản lý người lao động và mối quan hệ của tổ chức với nhân viên của mình. Thuật ngữ nguồn nhân lực(human resource) lần đầu tiên được sử dụng vào đầu những năm 1900, sau đó phát triển rộng rãi hơn vào những năm 1960, để mô tả những người làm việc cho tổ chức, tập đoàn.

Thật ra, HRM quản lí nhân viên và xem nhân viên đó là tài sản của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, nhân viên đôi khi được gọi là vốn nhân lực. Cũng như các tài sản kinh doanh khác, mục tiêu là sử dụng hiệu quả nhân viên, giảm rủi ro và tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI).

Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực

Các mục tiêu của HRM có thể được chia thành bốn loại:

 • Mục tiêu xã hội: Các biện pháp được đưa ra nhằm đáp ứng các nhu cầu hoặc thách thức về đạo đức, cách ứng xử và quan hệ xã hội của công ty và nhân viên của công ty. Điều này bao gồm các vấn đề pháp lý như cơ hội và môi trường làm việc công bằng, trả công bằng nhau cho công việc như nhau.
 • Mục tiêu của tổ chức: Các hành động thực tiễn được thực hiện giúp đảm bảo hiệu quả của tổ chức. Điều này bao gồm nâng cao chuyên môn, kiến thức bằng đào tạo, tuyển dụng số lượng nhân viên phù hợp cho một nhiệm vụ nhất định hoặc duy trì tỷ lệ giữ chân nhân viên cao.
 • Mục tiêu chức năng: Nguyên tắc được sử dụng để giữ cho HR hoạt động đúng trong toàn bộ tổ chức là bao gồm đảm bảo rằng tất cả các tài nguyên HR đang được phân bổ đúng và hợp lí.
 • Mục tiêu cá nhân: Tài nguyên được sử dụng để hỗ trợ cho các mục tiêu cá nhân của mỗi nhân viên. Điều này bao gồm cung cấp cơ hội cho giáo dục hoặc phát triển nghề nghiệp cũng như duy trì sự hài lòng của nhân viên.

Chức năng của HRM

Chức năng của HRM được chia thành nhiều mục, thường là theo giai đoạn trước khi đi làm và sau đó. Với một người quản lý nhân sự được chỉ định cho từng phần, các lĩnh vực giám sát HRM khác nhau có thể bao gồm:

 • Tuyển dụng nhân lực giữ chân nhân viên giỏi.
 • Quản lý nhân tài và lực lượng lao động.
 • Phân công nhiệm vụ và phát triển nghề nghiệp.
 • Bồi thường và lợi ích.
 • Tuân thủ luật lao động
 • Quản lý hiệu suất.
 • Đào tạo và phát triển.
 • Xây dựng kế hoạch thành công.
 • Được nhân viên tham gia và hưởng ứng.
 • Xây dựng đội ngũ.

Phần mềm HRM

Hầu hết các lĩnh vực HRM đều có phần mềm phức tạp tự động hóa quy trình quản lí nhân sự. Ví dụ, công việc tuyển dụng ứng viên đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng nền tảng và hệ thống phần mềm giúp cả nhà tuyển dụng và người tìm việc kết hợp và tương tác với nhau, sau đó giúp quản lý các quy trình phỏng vấn và tuyển dụng.

Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực

Vai trò của HRM là quản lý mọi người ở nơi làm việc với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và củng cố văn hóa làm việc. Khi được thực hiện hiệu quả, các nhà quản lý nhân sự có thể giúp tuyển dụng các chuyên gia mới có kỹ năng cần thiết để tiếp tục các mục tiêu của công ty cũng như hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân viên hiện tại để đáp ứng các mục tiêu mới trong tương lai.

Một công ty, doanh nghiệp luôn muốn nhân viên của mình thực sự cống hiến, sáng tạo và làm việc hiệu quả,... Vì vậy HRM trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong việc duy trì hoặc cải thiện sức mạnh của doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà quản lý nhân sự có thể theo dõi tình trạng của thị trường việc làm để giúp tổ chức duy trì tính cạnh tranh, đảm bảo bồi thường và lợi ích là công bằng.

HRM là gì? Tầm quan trọng cho doanh nghiệp thời đại 4.0

hrm là gì

HRM(Human resource management) là luyện tập tuyển dụng, tuyển dụng, triển khai và quản lý nhân viên của một tổ chức. HRM thường được gọi đơn giản là nguồn nhân lực (HR). Bộ phận nhân sự của một công ty hoặc tổ chức chịu trách nhiệm tạo ra, thi hành và giám sát các chính sách quản lý người lao động và mối quan hệ của tổ chức với nhân viên của mình. Thuật ngữ nguồn nhân lực(human resource) lần đầu tiên được sử dụng vào đầu những năm 1900, sau đó phát triển rộng rãi hơn vào những năm 1960, để mô tả những người làm việc cho tổ chức, tập đoàn.

Thật ra, HRM quản lí nhân viên và xem nhân viên đó là tài sản của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, nhân viên đôi khi được gọi là vốn nhân lực. Cũng như các tài sản kinh doanh khác, mục tiêu là sử dụng hiệu quả nhân viên, giảm rủi ro và tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI).

Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực

Các mục tiêu của HRM có thể được chia thành bốn loại:

 • Mục tiêu xã hội: Các biện pháp được đưa ra nhằm đáp ứng các nhu cầu hoặc thách thức về đạo đức, cách ứng xử và quan hệ xã hội của công ty và nhân viên của công ty. Điều này bao gồm các vấn đề pháp lý như cơ hội và môi trường làm việc công bằng, trả công bằng nhau cho công việc như nhau.
 • Mục tiêu của tổ chức: Các hành động thực tiễn được thực hiện giúp đảm bảo hiệu quả của tổ chức. Điều này bao gồm nâng cao chuyên môn, kiến thức bằng đào tạo, tuyển dụng số lượng nhân viên phù hợp cho một nhiệm vụ nhất định hoặc duy trì tỷ lệ giữ chân nhân viên cao.
 • Mục tiêu chức năng: Nguyên tắc được sử dụng để giữ cho HR hoạt động đúng trong toàn bộ tổ chức là bao gồm đảm bảo rằng tất cả các tài nguyên HR đang được phân bổ đúng và hợp lí.
 • Mục tiêu cá nhân: Tài nguyên được sử dụng để hỗ trợ cho các mục tiêu cá nhân của mỗi nhân viên. Điều này bao gồm cung cấp cơ hội cho giáo dục hoặc phát triển nghề nghiệp cũng như duy trì sự hài lòng của nhân viên.

Chức năng của HRM

Chức năng của HRM được chia thành nhiều mục, thường là theo giai đoạn trước khi đi làm và sau đó. Với một người quản lý nhân sự được chỉ định cho từng phần, các lĩnh vực giám sát HRM khác nhau có thể bao gồm:

 • Tuyển dụng nhân lực giữ chân nhân viên giỏi.
 • Quản lý nhân tài và lực lượng lao động.
 • Phân công nhiệm vụ và phát triển nghề nghiệp.
 • Bồi thường và lợi ích.
 • Tuân thủ luật lao động
 • Quản lý hiệu suất.
 • Đào tạo và phát triển.
 • Xây dựng kế hoạch thành công.
 • Được nhân viên tham gia và hưởng ứng.
 • Xây dựng đội ngũ.

Phần mềm HRM

Hầu hết các lĩnh vực HRM đều có phần mềm phức tạp tự động hóa quy trình quản lí nhân sự. Ví dụ, công việc tuyển dụng ứng viên đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng nền tảng và hệ thống phần mềm giúp cả nhà tuyển dụng và người tìm việc kết hợp và tương tác với nhau, sau đó giúp quản lý các quy trình phỏng vấn và tuyển dụng.

Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực

Vai trò của HRM là quản lý mọi người ở nơi làm việc với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và củng cố văn hóa làm việc. Khi được thực hiện hiệu quả, các nhà quản lý nhân sự có thể giúp tuyển dụng các chuyên gia mới có kỹ năng cần thiết để tiếp tục các mục tiêu của công ty cũng như hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân viên hiện tại để đáp ứng các mục tiêu mới trong tương lai.

Một công ty, doanh nghiệp luôn muốn nhân viên của mình thực sự cống hiến, sáng tạo và làm việc hiệu quả,... Vì vậy HRM trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong việc duy trì hoặc cải thiện sức mạnh của doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà quản lý nhân sự có thể theo dõi tình trạng của thị trường việc làm để giúp tổ chức duy trì tính cạnh tranh, đảm bảo bồi thường và lợi ích là công bằng.