Halaman

    Social Items

Hosting là gì

Hosting(còn gọi là Web site hosting, Web hosting, and Webhosting) là dịch vụ lưu trữ trực tuyến trên internet, quản lý và duy trì tập tin cho một hoặc nhiều trang website. Quan trọng hơn, Hosting là không gian máy chủ cung cấp và duy trì kết nối internet cho những tệp tin đó. Hầu hết các dịch vụ lưu trữ cung cấp kết nối trên các dòng hệ thống T-Carrier. Thông thường, một doanh nghiệp hay cá nhân lưu trữ trang web riêng của mình sẽ yêu cầu một kết nối tương tự và nó sẽ tốn phí. Sử dụng dịch vụ lưu trữ cho phép nhiều công ty chia sẻ chi phí kết nối Internet nhanh để quản lí, chia các tập tin.

Một số nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet, chẳng hạn như America Online, cung cấp cho khách hàng đăng ký không gian lưu trữ trống cho một trang web nhỏ được lưu trữ bởi một trong các hệ thống máy tính của họ. Geocities là một trang web cung cấp cho khách truy cập đã đăng ký không gian trống tương tự cho một trang web. Mặc dù các dịch vụ này là miễn phí, nhưng chúng cũng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu người dùng.

Một số công ty lưu trữ mô tả dịch vụ của họ là lưu trữ ảo(virtual hosting). Lưu trữ ảo ngụ ý rằng các dịch vụ của họ sẽ minh bạch và mỗi trang web sẽ có tên miền riêng và bộ địa chỉ email riêng. Trong hầu hết các ứng dụng, dịch vụ lưu trữ(hosting) và dịch vụ lưu trữ ảo là từ đồng nghĩa. Một số công ty lưu trữ cho phép bạn có máy chủ ảo của riêng mình , sự xuất hiện mà bạn đang kiểm soát một máy chủ dành riêng cho trang web của bạn.

Lưu trữ chuyên dụng(dedicated hosting) là việc cung cấp một máy chủ chuyên dụng dành riêng cho lưu lượng truy cập vào trang web của bạn và chỉ các trang web có lượng truy cập cực lớn sử dụng. Nhiều công ty mua máy chủ của riêng họ và đặt chúng trên một trang web cung cấp truy cập nhanh vào Interne, được gọi là colocation.

Hosting là gì? Nhà cung cấp Hosting nào tốt nhất VN

Hosting là gì

Hosting(còn gọi là Web site hosting, Web hosting, and Webhosting) là dịch vụ lưu trữ trực tuyến trên internet, quản lý và duy trì tập tin cho một hoặc nhiều trang website. Quan trọng hơn, Hosting là không gian máy chủ cung cấp và duy trì kết nối internet cho những tệp tin đó. Hầu hết các dịch vụ lưu trữ cung cấp kết nối trên các dòng hệ thống T-Carrier. Thông thường, một doanh nghiệp hay cá nhân lưu trữ trang web riêng của mình sẽ yêu cầu một kết nối tương tự và nó sẽ tốn phí. Sử dụng dịch vụ lưu trữ cho phép nhiều công ty chia sẻ chi phí kết nối Internet nhanh để quản lí, chia các tập tin.

Một số nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet, chẳng hạn như America Online, cung cấp cho khách hàng đăng ký không gian lưu trữ trống cho một trang web nhỏ được lưu trữ bởi một trong các hệ thống máy tính của họ. Geocities là một trang web cung cấp cho khách truy cập đã đăng ký không gian trống tương tự cho một trang web. Mặc dù các dịch vụ này là miễn phí, nhưng chúng cũng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu người dùng.

Một số công ty lưu trữ mô tả dịch vụ của họ là lưu trữ ảo(virtual hosting). Lưu trữ ảo ngụ ý rằng các dịch vụ của họ sẽ minh bạch và mỗi trang web sẽ có tên miền riêng và bộ địa chỉ email riêng. Trong hầu hết các ứng dụng, dịch vụ lưu trữ(hosting) và dịch vụ lưu trữ ảo là từ đồng nghĩa. Một số công ty lưu trữ cho phép bạn có máy chủ ảo của riêng mình , sự xuất hiện mà bạn đang kiểm soát một máy chủ dành riêng cho trang web của bạn.

Lưu trữ chuyên dụng(dedicated hosting) là việc cung cấp một máy chủ chuyên dụng dành riêng cho lưu lượng truy cập vào trang web của bạn và chỉ các trang web có lượng truy cập cực lớn sử dụng. Nhiều công ty mua máy chủ của riêng họ và đặt chúng trên một trang web cung cấp truy cập nhanh vào Interne, được gọi là colocation.