Halaman

    Social Items

Hormone ACTH là gì? Tác dụng của nó

ACTH(hormone adrenocorticotrophic;corticotrophin) là một loại hoóc môn được sản xuất bởi tuyến yên để kiểm soát sự tiết ra một số hormone( corticosteroid) bởi tuyến thượng thận. ACTH khi bài tiết được kiểm soát bởi hormone giải phóng corticotrophin, xảy ra trong những đợt ngắn sau mỗi vài giờ và tăng lên nhiều do căng thẳng, mất ngủ, lo âu,... Một chất tương tự của ACTH là tetracosactide được tiêm để kiểm tra chức năng tuyến thượng thận.