Halaman

    Social Items

Hồng hoang là gì

Khi xem phim, đọc truyện, tiểu thuyết chúng ta hay bắt gặp từ 'Hồng hoang' ví dụ như 'Tự thuở hồng hoang, Tấn Thanh đã cùng Lạc Long Quân khai sơn lập địa...' nhưng ít người lại biết ý nghĩa của từ này. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Hồng hoang là gì?

Hồng hoang là thuật ngữ đề cập đến trạng thái ban đầu sau khi Trái đất hình thành, cách đây 5 tỷ năm (sự hình thành của hệ mặt trời), khi lớp vỏ trái đất rất mỏng và nhiệt độ cực cao. Hồng hoang cũng có thể hiểu là những trận lũ lụt cực lớn thuở trái đất mới hình thành(đại hồng thủy).

Ý nghĩa ban đầu của hồng hoang là sự che khuất của thảm thực vật, đề cập đến thời cổ đại, con người chưa từng xuất hiện trước đó, ít nhất là 5 triệu năm kể từ bây giờ, khi trái đất vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn và tối nghĩa.

Hồng hoang trong phim ảnh

Trong phim ảnh Việt Nam và Trung Quốc, từ hồng hoang cũng có ý nghĩa chỉ lúc trái đất mới hình thành nhưng thêm vào đó một số yếu tố truyền thuyết . Ở Trung Quốc thì thời điểm này là thời Nữ Oa vá trời, sau khi đại chiến thiên cung một trụ chống trời đã bị gãy, Nữ Oa vì không muốn trụ rơi xuống nhân gian nên đã tìm đá ngũ sắc để vá trời lại, sau đó dùng chân của Thần Ngao thay cho trụ, trụ đó không còn rơi xuống mặt đất nữa và từ đó nước lớn từ trên thiên cung không rơi xuống trái đất, vì vậy không có trận đại hồng thủy nào xảy ra sau đó. Còn ở Việt Nam, thời Hồng hoang là lúc mà Lạc Long Quân(đây mới là cha già dân tộc not bacho) và Âu Cơ gặp nhau, sinh trăm trứng và nở ra dân tộc Việt Nam kiên cường.

Hồng hoang là gì? Xuất hiện khi nào

Hồng hoang là gì

Khi xem phim, đọc truyện, tiểu thuyết chúng ta hay bắt gặp từ 'Hồng hoang' ví dụ như 'Tự thuở hồng hoang, Tấn Thanh đã cùng Lạc Long Quân khai sơn lập địa...' nhưng ít người lại biết ý nghĩa của từ này. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Hồng hoang là gì?

Hồng hoang là thuật ngữ đề cập đến trạng thái ban đầu sau khi Trái đất hình thành, cách đây 5 tỷ năm (sự hình thành của hệ mặt trời), khi lớp vỏ trái đất rất mỏng và nhiệt độ cực cao. Hồng hoang cũng có thể hiểu là những trận lũ lụt cực lớn thuở trái đất mới hình thành(đại hồng thủy).

Ý nghĩa ban đầu của hồng hoang là sự che khuất của thảm thực vật, đề cập đến thời cổ đại, con người chưa từng xuất hiện trước đó, ít nhất là 5 triệu năm kể từ bây giờ, khi trái đất vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn và tối nghĩa.

Hồng hoang trong phim ảnh

Trong phim ảnh Việt Nam và Trung Quốc, từ hồng hoang cũng có ý nghĩa chỉ lúc trái đất mới hình thành nhưng thêm vào đó một số yếu tố truyền thuyết . Ở Trung Quốc thì thời điểm này là thời Nữ Oa vá trời, sau khi đại chiến thiên cung một trụ chống trời đã bị gãy, Nữ Oa vì không muốn trụ rơi xuống nhân gian nên đã tìm đá ngũ sắc để vá trời lại, sau đó dùng chân của Thần Ngao thay cho trụ, trụ đó không còn rơi xuống mặt đất nữa và từ đó nước lớn từ trên thiên cung không rơi xuống trái đất, vì vậy không có trận đại hồng thủy nào xảy ra sau đó. Còn ở Việt Nam, thời Hồng hoang là lúc mà Lạc Long Quân(đây mới là cha già dân tộc not bacho) và Âu Cơ gặp nhau, sinh trăm trứng và nở ra dân tộc Việt Nam kiên cường.