Halaman

    Social Items

Gbps là gì?

Gbps là viết tắt của billions of bits per second, Gbps là thước đo băng thông trên phương tiện truyền dữ liệu kỹ thuật số như cáp quang. Với phương tiện và giao thức chậm hơn, băng thông có thể ở mức Mbps(hàng triệu bit hoặc megabits mỗi giây) hoặc Kbps (hàng nghìn bit hoặc kilobits mỗi giây).