Halaman

    Social Items

FYI là gì? Tác dụng của từ FYI

FYI(phát âm là EFF-WAI-AI ) là tên viết tắt của "For your information", và thường được sử dụng trên tiêu đề để chuyển tiếp e-mail hoặc tài liệu cho đồng nghiệp hoặc bạn bè. Ở đây for your information có nghĩa là "có thể bạn đang cần", "cho bạn biết thông tin",... mục đích cho người nhận biết đây là một tin nhắn, email hay tài liệu có thông tin mà họ có thể cần.