Halaman

    Social Items

M4a là gì

File M4A là gì?

M4A là một phần mở rộng cho một tệp âm thanh được mã hóa bằng mã hóa âm thanh nâng cao(AAC). M4A được dự đoán là sự thay thế cho MP3 trong tương lai.

Cả hai phần mở rộng tệp M4A và MP3 đều được sử dụng cho các tập âm thanh nhưng M4A có chất lượng cao hơn MP3. M4A cũng giống như MP4 đều được chứa trong vùng nhớ MPEG-4 nhưng M4A chỉ chứa được âm thanh còn MP4 chứ được cả hai.

Các tệp M4A có âm thanh tốt hơn các tệp MP3 khi được mã hóa ở cùng tốc độ bit do một số cải tiến được thực hiện theo định dạng, chẳng hạn như:

  • Nén dựa trên nhận thức - nếu nó không nằm trong nhận thức của con người, dữ liệu âm thanh đó có thể bị mất mà không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng.
  • Kích thước khối mẫu nhỏ hơn, 120 hoặc 128 mẫu thay vì 192 để thay đổi tín hiệu cho phép chi tiết chính xác hơn.
  • Kích thước khối lớn hơn trong các tín hiệu đứng yên, 1024 hoặc 960 so với các khối mẫu 576 của MP3, cho phép ít dữ liệu hơn để thể hiện một phần của âm thanh không có cùng độ phức tạp.

Cách mở file M4A

Các chương trình mở tập tin M4A tốt nhất bao gồm iTunes, Quicktime, Windows Media Player và Roxio Popcorn, Toast và Creator. Hiện nay đa số các trình chơi nhạc trên máy tính và thiết bị di động đều chơi được m4a nên chúng ta không cần mất thời gian để chuyển đổi từ m4a sang mp3.

File .M4A là gì? Làm sao để mở nó nhanh nhất

M4a là gì

File M4A là gì?

M4A là một phần mở rộng cho một tệp âm thanh được mã hóa bằng mã hóa âm thanh nâng cao(AAC). M4A được dự đoán là sự thay thế cho MP3 trong tương lai.

Cả hai phần mở rộng tệp M4A và MP3 đều được sử dụng cho các tập âm thanh nhưng M4A có chất lượng cao hơn MP3. M4A cũng giống như MP4 đều được chứa trong vùng nhớ MPEG-4 nhưng M4A chỉ chứa được âm thanh còn MP4 chứ được cả hai.

Các tệp M4A có âm thanh tốt hơn các tệp MP3 khi được mã hóa ở cùng tốc độ bit do một số cải tiến được thực hiện theo định dạng, chẳng hạn như:

  • Nén dựa trên nhận thức - nếu nó không nằm trong nhận thức của con người, dữ liệu âm thanh đó có thể bị mất mà không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng.
  • Kích thước khối mẫu nhỏ hơn, 120 hoặc 128 mẫu thay vì 192 để thay đổi tín hiệu cho phép chi tiết chính xác hơn.
  • Kích thước khối lớn hơn trong các tín hiệu đứng yên, 1024 hoặc 960 so với các khối mẫu 576 của MP3, cho phép ít dữ liệu hơn để thể hiện một phần của âm thanh không có cùng độ phức tạp.

Cách mở file M4A

Các chương trình mở tập tin M4A tốt nhất bao gồm iTunes, Quicktime, Windows Media Player và Roxio Popcorn, Toast và Creator. Hiện nay đa số các trình chơi nhạc trên máy tính và thiết bị di động đều chơi được m4a nên chúng ta không cần mất thời gian để chuyển đổi từ m4a sang mp3.