Halaman

    Social Items

bps là gì?

Trong giao tiếp dữ liệu, bps(bit trên giây- viết tắt của bits per second) là thước đo phổ biến về tốc độ truyền dẫn dữ liệu trên internet, các hệ thống mạng nội bộ,... Như thuật ngữ, tốc độ tính bằng bps bằng với số bit được truyền hoặc nhận mỗi giây.

Modem máy tính dùng các đường dây mạng xoắn đôi thường hoạt động ở tốc độ 57,6Kb/giây. Với dịch vụ đường dây thuê bao số (DSL), ở tốc độ 512Kb/giây hoặc nhanh hơn. Cái gọi là "cáp modem", được thiết kế để sử dụng với mạng cáp TV, có thể hoạt động ở tốc độ hơn 1,5 Mb/giây. Modem cáp quang có thể gửi và nhận dữ liệu với nhiều Mbps.

Băng thông(bandwidth) của tín hiệu phụ thuộc vào tốc độ tính bằng bps. Và một số ngoại lệ, số bps càng cao thì băng thông tín hiệu danh nghĩa càng lớn(tuy nhiên, tốc độ và băng thông không giống nhau). Băng thông được đo bằng đơn vị tần số chuẩn là kHz hoặc MHz.

Tốc độ dữ liệu được sử dụng để được chỉ định theo baud, là số đo số lần tín hiệu số thay đổi trạng thái trong một giây. Baud, đôi khi được gọi là "baud rate", hầu như luôn luôn là một con số thấp hơn bps cho một tín hiệu số nhất định vì một số kỹ thuật điều chế tín hiệu cho phép truyền nhiều hơn một bit dữ liệu cho mỗi trạng thái thay đổi.