Halaman

    Social Items

Bandwidth là gì

Băng thông(Bandwidth) là khả năng của một liên kết mạng có dây hoặc không dây truyền lượng dữ liệu tối đa từ điểm này sang điểm khác qua mạng máy tính hoặc kết nối internet trong một khoảng thời gian nhất định - thường là một giây, băng thông mô tả tốc độ truyền dữ liệu. Ngoài ra, băng thông không phải là thước đo tốc độ mạng - một quan niệm sai lầm mà nhiều người mắc phải.

Bandwidth được biểu thị theo bit trên giây (bps), các liên kết mạng hiện đại có công suất lớn hơn, thường được đo bằng hàng triệu bit mỗi giây (megabits/giây - Mbps) hoặc hàng tỷ bit mỗi giây (gigabits/giây - Gbps).

Các kết nối băng thông có thể đối xứng, có nghĩa là dung lượng dữ liệu giống nhau theo cả hai hướng để tải lên hoặc tải xuống dữ liệu. Và có thể là không đối xứng, có nghĩa là dung lượng tải xuống và tải lên không bằng nhau. Trong các kết nối không đối xứng, dung lượng tải lên thường nhỏ hơn dung lượng tải xuống.

Băng thông hoạt động như thế nào

Kết nối và trao đổi dữ liệu càng nhiều thì cần nhiều băng thông, dữ liệu có thể gửi và nhận càng nhiều dữ liệu cùng một lúc. Băng thông có thể được so sánh với lượng nước có thể chảy qua một đường ống nước. Đường ống càng lớn, càng nhiều nước có thể chảy qua nó cùng một lúc. Băng thông hoạt động trên cùng nguyên tắc đó. Vì vậy, dung lượng của liên kết hoặc đường ống càng cao, dữ liệu có thể truyền qua nó mỗi giây càng cao.

Băng thông(Bandwidth) là gì?

Bandwidth là gì

Băng thông(Bandwidth) là khả năng của một liên kết mạng có dây hoặc không dây truyền lượng dữ liệu tối đa từ điểm này sang điểm khác qua mạng máy tính hoặc kết nối internet trong một khoảng thời gian nhất định - thường là một giây, băng thông mô tả tốc độ truyền dữ liệu. Ngoài ra, băng thông không phải là thước đo tốc độ mạng - một quan niệm sai lầm mà nhiều người mắc phải.

Bandwidth được biểu thị theo bit trên giây (bps), các liên kết mạng hiện đại có công suất lớn hơn, thường được đo bằng hàng triệu bit mỗi giây (megabits/giây - Mbps) hoặc hàng tỷ bit mỗi giây (gigabits/giây - Gbps).

Các kết nối băng thông có thể đối xứng, có nghĩa là dung lượng dữ liệu giống nhau theo cả hai hướng để tải lên hoặc tải xuống dữ liệu. Và có thể là không đối xứng, có nghĩa là dung lượng tải xuống và tải lên không bằng nhau. Trong các kết nối không đối xứng, dung lượng tải lên thường nhỏ hơn dung lượng tải xuống.

Băng thông hoạt động như thế nào

Kết nối và trao đổi dữ liệu càng nhiều thì cần nhiều băng thông, dữ liệu có thể gửi và nhận càng nhiều dữ liệu cùng một lúc. Băng thông có thể được so sánh với lượng nước có thể chảy qua một đường ống nước. Đường ống càng lớn, càng nhiều nước có thể chảy qua nó cùng một lúc. Băng thông hoạt động trên cùng nguyên tắc đó. Vì vậy, dung lượng của liên kết hoặc đường ống càng cao, dữ liệu có thể truyền qua nó mỗi giây càng cao.