Halaman

  Social Items

b2c và b2b là gì

Trong thương mại điện tử B2B và B2C là hai thành phần quan trọng nhất, B2B(viết tắt của business-to-business) chỉ mô hình giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, B2C(viết tắt của business-t-cusumers). Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu 2 loại hình này.

B2B là gì?

B2B(còn được gọi là e-biz) là trao đổi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin giữa các doanh nghiệp, thay vì giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trang web B2B có các loại

 • Trang web của công ty: Đối tượng mục tiêu của nhiều trang web công ty là các công ty khác. Những trang web này có thể được coi là triển lãm thương mại nhỏ. Đôi khi, một trang web của công ty có là lối vào độc quyền chỉ dành cho khách hàng hoặc người dùng trang web đã đăng ký.
 • Cung cấp sản phẩm và trao đổi mua sắm: Đây là những trao đổi trong đó một đại lý mua hàng của công ty có thể mua vật tư từ các nhà cung cấp, yêu cầu đề xuất vật tư. Và trong một số trường hợp, đấu giá để mua hàng với một mức giá hợp lý.
 • Cổng thông tin chuyên ngành: Các cổng này cung cấp một "web con" thông tin, danh sách sản phẩm, nhóm thảo luận và các tính năng khác. Các trang web cổng thông tin chuyên ngành có mục đích lớn hơn so với các trang web mua sắm(mặc dù chúng cũng có thể hỗ trợ mua và bán).
 • Trang web môi giới: Các trang web này hoạt động như một trung gian giữa các nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng cần các dịch vụ cụ thể của họ, chẳng hạn như cho thuê thiết bị.
 • Trang web thông tin: Đôi khi được gọi là infomediaries, các trang web này cung cấp thông tin về một ngành cụ thể cho các công ty, doanh nghiệp khác. Các trang web thông tin bao gồm các trang tìm kiếm chuyên ngành và các trang của các tổ chức tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp.

Một loại doanh nghiệp B2B khác là phần mềm để xây dựng trang web B2B, bao gồm các công cụ và mẫu xây dựng trang web, cơ sở dữ liệu và phương pháp, cũng như phần mềm giao dịch.

B2C là gì?

B2C(doanh nghiệp với người tiêu dùng) là loại giao dịch thương mại trong đó doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng. Theo truyền thống, điều này có thể đề cập đến các cá nhân mua sắm quần áo cho mình tại trung tâm thương mại, thực khách ăn trong nhà hàng hoặc đăng ký TV trả tiền cho mỗi lần xem tại nhà. Gần đây, thuật ngữ B2C dùng để chỉ bán sản phẩm trực tuyến, hoặc bán hàng điện tử, trong đó các nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ bán sản phẩm của họ cho người tiêu dùng qua Internet.

Các trang web B2C tương tự như mô hình B2B nhưng mục đích của nó là bán sản phẩm của doanh nghiệp tới người tiêu dùng.

Thương mại điện tử B2C và B2B là gì?

b2c và b2b là gì

Trong thương mại điện tử B2B và B2C là hai thành phần quan trọng nhất, B2B(viết tắt của business-to-business) chỉ mô hình giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, B2C(viết tắt của business-t-cusumers). Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu 2 loại hình này.

B2B là gì?

B2B(còn được gọi là e-biz) là trao đổi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin giữa các doanh nghiệp, thay vì giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trang web B2B có các loại

 • Trang web của công ty: Đối tượng mục tiêu của nhiều trang web công ty là các công ty khác. Những trang web này có thể được coi là triển lãm thương mại nhỏ. Đôi khi, một trang web của công ty có là lối vào độc quyền chỉ dành cho khách hàng hoặc người dùng trang web đã đăng ký.
 • Cung cấp sản phẩm và trao đổi mua sắm: Đây là những trao đổi trong đó một đại lý mua hàng của công ty có thể mua vật tư từ các nhà cung cấp, yêu cầu đề xuất vật tư. Và trong một số trường hợp, đấu giá để mua hàng với một mức giá hợp lý.
 • Cổng thông tin chuyên ngành: Các cổng này cung cấp một "web con" thông tin, danh sách sản phẩm, nhóm thảo luận và các tính năng khác. Các trang web cổng thông tin chuyên ngành có mục đích lớn hơn so với các trang web mua sắm(mặc dù chúng cũng có thể hỗ trợ mua và bán).
 • Trang web môi giới: Các trang web này hoạt động như một trung gian giữa các nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng cần các dịch vụ cụ thể của họ, chẳng hạn như cho thuê thiết bị.
 • Trang web thông tin: Đôi khi được gọi là infomediaries, các trang web này cung cấp thông tin về một ngành cụ thể cho các công ty, doanh nghiệp khác. Các trang web thông tin bao gồm các trang tìm kiếm chuyên ngành và các trang của các tổ chức tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp.

Một loại doanh nghiệp B2B khác là phần mềm để xây dựng trang web B2B, bao gồm các công cụ và mẫu xây dựng trang web, cơ sở dữ liệu và phương pháp, cũng như phần mềm giao dịch.

B2C là gì?

B2C(doanh nghiệp với người tiêu dùng) là loại giao dịch thương mại trong đó doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng. Theo truyền thống, điều này có thể đề cập đến các cá nhân mua sắm quần áo cho mình tại trung tâm thương mại, thực khách ăn trong nhà hàng hoặc đăng ký TV trả tiền cho mỗi lần xem tại nhà. Gần đây, thuật ngữ B2C dùng để chỉ bán sản phẩm trực tuyến, hoặc bán hàng điện tử, trong đó các nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ bán sản phẩm của họ cho người tiêu dùng qua Internet.

Các trang web B2C tương tự như mô hình B2B nhưng mục đích của nó là bán sản phẩm của doanh nghiệp tới người tiêu dùng.