Halaman

    Social Items

API là gì? Cách API hoạt động

API(Application program interface)là mã(code) cho phép hai chương trình phần mềm giao tiếp với nhau. API xác định một cách chính xác để nhà phát triển viết chương trình yêu cầu dịch vụ từ hệ điều hàn(HĐH) hoặc ứng dụng khác. API được thực hiện bằng các lệnh gọi hàm bao gồm các động từ và danh từ. Cú pháp cần thiết được mô tả trong tài liệu của ứng dụng đó.

API hoạt động như thế nào

API được tạo thành từ hai yếu tố. Đầu tiên là một đặc tả mô tả cách trao đổi thông tin giữa các chương trình, được thực hiện dưới dạng yêu cầu xử lý và trả lại dữ liệu cần thiết. Thứ hai là một giao diện phần mềm được viết theo đặc tả đó và được xuất bản theo một cách dễ dàng nhất để sử dụng.

Các loại API cơ bản

API có ba dạng cơ bản: cục bộ, web và phần mềm.

API cục bộ là hình thức ban đầu cơ bản nhất. Họ cung cấp các dịch vụ hệ điều hành hoặc phần mềm trung gian cho các chương trình ứng dụng API .NET của Microsoft, TAPI(API điện thoại) cho các ứng dụng thoại và API truy cập cơ sở dữ liệu là các ví dụ về biểu mẫu API cục bộ.

API web được thiết kế để thể hiện các tài nguyên được sử dụng rộng rãi như các trang HTML và được truy cập bằng giao thức HTTP đơn giản. Bất kỳ URL web nào cũng kích hoạt API web. API web thường được gọi là REST (chuyển trạng thái đại diện) hoặc RESTful vì nhà xuất bản giao diện REST không lưu bất kỳ dữ liệu nào trong nội bộ giữa các yêu cầu. Như vậy, các yêu cầu từ nhiều người dùng có thể được xen kẽ như trên internet.

API phần mềm dựa trên công nghệ gọi điều khiển từ xa(RPC) có tác dụng liên kết chương trình từ xa với các chương trinh đang chạy trên máy tính, thông qua internet. Các API kiến ​​trúc hướng dịch vụ(SOA), chẳng hạn như các chuỗi API WS của Microsoft, là các API phần mềm.