Halaman

    Social Items

AC là gì?

AC là chữ viết tắt của Alternating Current tức là dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều (AC) xảy ra khi các hạt mang điện trong một dây dẫn hoặc chất bán dẫn định kỳ đảo ngược hướng chuyển động của chúng. Hiện tại điện sử dụng trong gia đình ở hầu hết các quốc gia là AC với tần số 60Hz (60 chu kỳ hoàn thành mỗi giây), bên cạnh đó một số quốc gia là 50 Hz. Dòng điện tần số vô tuyến(RF) trong anten và đường truyền là một ví dụ khác về AC.

Một dạng sóng AC có thể là hình sin, hình vuông hoặc hình răng cưa. Một số dạng sóng AC không đều hoặc phức tạp. Một ví dụ về AC sóng hình sin là dòng điện gia dụng phổ biến (trong trường hợp lý tưởng). Sóng vuông hoặc răng cưa được tạo ra bởi một số loại dao động điện tử nhất định và bởi một nguồn cung cấp điện liên tục cấp thấp(UPS) khi nó hoạt động từ pin của nó. Sóng AC không đều được tạo ra bởi các bộ khuếch đại âm thanh xử lý tín hiệu thoại và / hoặc âm nhạc tương tự.

Điện áp của nguồn điện xoay chiều có thể dễ dàng thay đổi bằng máy biến áp. Điều này cho phép điện áp được tăng cường (tăng) để truyền tải và phân phối. Truyền tải điện áp cao hiệu quả hơn truyền tải điện áp thấp trong khoảng cách xa, vì tổn thất gây ra bởi điện trở dây dẫn giảm khi điện áp tăng.

Điện áp của nguồn điện xoay chiều thay đổi từ tức thời sang tức thời. Điện áp hiệu dụng của nguồn điện tiện ích AC thường được coi là điện áp DC sẽ tạo ra sự tiêu tán năng lượng tương tự như nhiệt giả định điện trở thuần. Điện áp hiệu dụng cho sóng hình sin không giống với điện áp cực đại. Để có được điện áp hiệu dụng từ điện áp cực đại, nhân với 0,707. Để có được điện áp cực đại từ điện áp hiệu dụng, nhân với 1.414. Ví dụ: nếu nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 117 V, điển hình của một hộ gia đình ở Hoa Kỳ, điện áp cực đại là 165 V.

Nikola Tesla, một nhà khoa học, kỹ sư điện và nhà phát minh người Mỹ gốc Serbia, đã phát triển hệ thống điện xoay chiều (AC), cũng như radio, máy biến áp cuộn Tesla, truyền dẫn không dây và chiếu sáng huỳnh quang.