Halaman

    Social Items

Tàu lạ

Tàu lạ hay "tàu nước ngoài" là một danh từ khá phổ biến được báo đài Việt Nam sử dụng khi đưa tin các sự kiện xảy ra ở biển Đông. Ở đây tàu lạ chỉ một loại tàu chưa rõ xuất xứ, có thể là tàu của người ngoài hành tinh(UFO) nhưng cũng có nguồn tin cho rằng đó là tàu quân sự của Trung Quốc ngụy trang thành tàu cá,... Nói chung, mục đích của tàu lạ chủ yếu là cướp của, phá hại tài sản, đe dọa tính mạng ngư dân,... cuối cùng phục vụ cho một mưu lược thâm sâu nào đó. Nhưng rất tiếc chính quyền có đội ngũ CA tinh nhuệ nhất thế giới vẫn không thể điều tra được tàu lạ là "tàu của ai" để xử lí theo pháp luật, vì vậy ngư dân Việt Nam lại phải ra khơi kiếm sống trong chông gai và đầy rẫy lo ngại, nguy hiểm. Cũng như virus lạ, tàu lạ khiến dân tình hoang mang.

Tàu lạ là gì?

Tàu lạ

Tàu lạ hay "tàu nước ngoài" là một danh từ khá phổ biến được báo đài Việt Nam sử dụng khi đưa tin các sự kiện xảy ra ở biển Đông. Ở đây tàu lạ chỉ một loại tàu chưa rõ xuất xứ, có thể là tàu của người ngoài hành tinh(UFO) nhưng cũng có nguồn tin cho rằng đó là tàu quân sự của Trung Quốc ngụy trang thành tàu cá,... Nói chung, mục đích của tàu lạ chủ yếu là cướp của, phá hại tài sản, đe dọa tính mạng ngư dân,... cuối cùng phục vụ cho một mưu lược thâm sâu nào đó. Nhưng rất tiếc chính quyền có đội ngũ CA tinh nhuệ nhất thế giới vẫn không thể điều tra được tàu lạ là "tàu của ai" để xử lí theo pháp luật, vì vậy ngư dân Việt Nam lại phải ra khơi kiếm sống trong chông gai và đầy rẫy lo ngại, nguy hiểm. Cũng như virus lạ, tàu lạ khiến dân tình hoang mang.