Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Súc vật quyền

Súc vật quyền

Súc vật quyền(tiếng Anh: animal rights) chỉ quy định mới đã được thông qua ngày 11/12/2018 trong luật chăn nuôi với những điều lệ mang tính nhân văn như không được đánh đập gia súc, không cho gia súc thấy cảnh đồng loại bị làm thịt,... Đây là một cuộc cánh mạng đáng ghi nhận cho những trái tim thấu hiểu tâm tư và nguyện vọng của súc vật bên cạnh đó thể hiện được niềm yêu thượng động vật vô bờ bến và đạo đức tốt đẹp của con người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, với quy định mới này Việt Nam không chỉ là thiên đường của công nghiệp mà còn là thiên đường của súc vật.

Tóm tắt một số nội dung chính

Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi không được đánh đập, hành hạ vật nuôi (trâu, bò, lợn, dê…); phải có chuồng trại, không gian phù hợp với vật nuôi; cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh cho vật nuôi; phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y cho vật nuôi.

Luật cũng quy định bắt buộc, khi giết mổ vật nuôi phải hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến cảnh đồng loại bị giết mổ.

Luật Chăn nuôi 2018 cũng quy định về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi trong vận chuyển.

Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Chăn nuôi 2018 có hiệu lực thi hành.

Theo quy định đối xử nhân đạo với vật nuôi tại điều 69 của Luật Chăn nuôi thì tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

  • Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi;
  • Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh;
  • Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y;
  • Không đánh đập, hành hạ vật nuôi

Điều 71 quy định:

Cơ sở giết mổ vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

  • Có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ;
  • Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi;
  • Có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.
Share: Chỉnh sửa