Halaman

    Social Items

Bò đỏ

Bò đỏ chỉ một nhóm người hiện chưa có số lượng xác định thường xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, Youtube. Danh từ này xuất hiện tại Việt Nam vào cuối thập niên 10 của thế kỉ 21 để gọi chung một bộ phận có tính cách kỳ quái, não bộ rối loạn, đạo đức suy đồi,... Nghiên cứu chỉ ra rằng "Bò đỏ" được phát hiện nhiều nhất ở lứa tuổi đang dậy thì khi cơ thể có sự thay đổi lớn, chưa ổn định về mặt tâm sinh lý, trí tuệ còn bị kìm hãm. Trong quá trình sống, nếu bò đỏ được giáo dục tốt, được tiếp xúc với tri thức văn minh thì tự khắc sẽ trở thành người bình thường.

Dấu hiệu nhận biết bò đỏ

Chửi là dấu hiệu dễ nhận biết nhất để chúng ta có thể phát hiện bò đỏ, nhóm người này chửi bất chấp, bất cần đời,... nói chung niềm yêu thích của đa số bò đỏ là chửi dù đúng dù sai.

Kém hiểu biết là dấu hiệu thứ hai và cũng rất dễ nhận biết trong tranh luận, vì trí tuệ bị kìm hãm lâu năm nên dường như đa số bò đỏ có trí tuệ giới hạn so với người thường.

Niềm tin mù quáng: Tất cả bò đỏ đều có một niềm tin mù quáng vào một "thực thể mục nát" và luôn bị dắt mũi bởi các DLV.

Ngụy biện: Trong tranh luận, nhóm người này thường mắc rất nhiều lỗi ngụy biện.

...

Cách tránh sát thương từ bò đỏ

Tuy ít làm tổn hại đến danh dự và thân thể nhưng bò đỏ có thể gây ra những cơn đau đầu và chán nản cấp tính, sau đây là một số cách phòng tránh:

  • Tốt nhất là không nên tranh luận, người thông minh không bao giờ đi cãi nhau với kẻ dốt nát, và thực tế chứng minh chúng ta đa phần đều thua mà không nhận lại được bất cứ điều gì.
  • Xuống nước: Trong khi tranh luận nếu phát hiện những dấu hiệu trên thì hãy lảng tránh đi chỗ khác.

Bò đỏ là ai?

Bò đỏ

Bò đỏ chỉ một nhóm người hiện chưa có số lượng xác định thường xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, Youtube. Danh từ này xuất hiện tại Việt Nam vào cuối thập niên 10 của thế kỉ 21 để gọi chung một bộ phận có tính cách kỳ quái, não bộ rối loạn, đạo đức suy đồi,... Nghiên cứu chỉ ra rằng "Bò đỏ" được phát hiện nhiều nhất ở lứa tuổi đang dậy thì khi cơ thể có sự thay đổi lớn, chưa ổn định về mặt tâm sinh lý, trí tuệ còn bị kìm hãm. Trong quá trình sống, nếu bò đỏ được giáo dục tốt, được tiếp xúc với tri thức văn minh thì tự khắc sẽ trở thành người bình thường.

Dấu hiệu nhận biết bò đỏ

Chửi là dấu hiệu dễ nhận biết nhất để chúng ta có thể phát hiện bò đỏ, nhóm người này chửi bất chấp, bất cần đời,... nói chung niềm yêu thích của đa số bò đỏ là chửi dù đúng dù sai.

Kém hiểu biết là dấu hiệu thứ hai và cũng rất dễ nhận biết trong tranh luận, vì trí tuệ bị kìm hãm lâu năm nên dường như đa số bò đỏ có trí tuệ giới hạn so với người thường.

Niềm tin mù quáng: Tất cả bò đỏ đều có một niềm tin mù quáng vào một "thực thể mục nát" và luôn bị dắt mũi bởi các DLV.

Ngụy biện: Trong tranh luận, nhóm người này thường mắc rất nhiều lỗi ngụy biện.

...

Cách tránh sát thương từ bò đỏ

Tuy ít làm tổn hại đến danh dự và thân thể nhưng bò đỏ có thể gây ra những cơn đau đầu và chán nản cấp tính, sau đây là một số cách phòng tránh:

  • Tốt nhất là không nên tranh luận, người thông minh không bao giờ đi cãi nhau với kẻ dốt nát, và thực tế chứng minh chúng ta đa phần đều thua mà không nhận lại được bất cứ điều gì.
  • Xuống nước: Trong khi tranh luận nếu phát hiện những dấu hiệu trên thì hãy lảng tránh đi chỗ khác.