Posts

Heroku là gì? Những tính năng vượt trội của Heroku

SIEM là gì? Chức năng của SIEM trong an ninh mạng

SOAR là gì? Vai trò quan trọng của SOAR

Cách đánh số trang trong Word 2010, 2016, 2007 trong 10 giây

Cách chụp ảnh màn hình máy tính windows trong 2 nốt nhạc

Team Foundation Server(TFS) là gì? Tải về và hướng dẫn sử dụng

Jira là gì? Hướng dẫn sử dụng Jira chi tiết nhất

Enterprise Architect là gì? Link tải EA nhanh nhất

ALM là gì? Vai trò tối quan trọng cho công ty phần mềm

DevOps là gì? Tại sao lại cần cho doanh nghiệp phần mềm

Hồng hoang là gì? Xuất hiện khi nào

Số nguyên - integer là gì?